Kiko Arguello w Polsce i w Lublinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 23 czerwca 2013 21:11

W dniach 23-26 czerwca b?dziemy ?wiadkami historycznych wydarze?, ktre b?d? mia?y znacz?cy wp?yw na duchowe oblicze naszej Ojczyzny i naszego miasta. Do Polski przyje?d?a Kiko Arguello aby przyj?? doktorat honoris causa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw?a II i zagra? swoje szczeglne dzie?o katechetyczno-symfoniczne The Suffering of the Innocents (Cierpienie Niewinnych), ktre by?o wykonywane najpierw w Jerozolimie, nast?pnie w Bostonie, Nowym Jorku, Chicago i innych wielkich miastach. Teraz czas na Polsk?: 23 czerwca w O?wi?cimiu i 25 czerwca w Lublinie na Placu Zamkowym (godz. 18.00).

Plac Zamkowy to szczeglne miejsce, przed wojn? by?a tam dzielnica ?ydowska i w tym miejscu wybrzmi to kerygmatyczne dzie?o, ktre jest odpowiedzi? na nurtuj?ce pytanie o sens "ciepienia niewinnych" - ostatnia cz??? symfonii RESUREXIT. Do Polski przyjad? s?ucha? symfonii i jej przes?ania najwa?niejsi rabini z rabinatw Jerozolimy i Nowego Jorku. Kiko tak mwi o tym dziele:" we wish to offer this work as a bridge of love and reconciliation". Lublin to szczeglne miasto spotkania kultur i religii, spotkania i zgodnego wsp??ycia ludzi dobrej woli bez wzgl?du na pochodzenie spo?eczne i religijne. Dzi? tak bardzo potrzebujemy budowania mostw mi?o?ci i pojednania w mie?cie, w ktrym niestety s? wszechobecne g??bokie podzia?y. Ufamy, ?e Bg otworzy w tych dniach nowy rozdzia? w naszej historii.

Symfonia "The Suffering of the Innocents"
23.06.2013 (godz. 17.00) - O?wi?cim (potrzebne specjalne wej?ciwki)
25.06.2013 (godz. 18.00) - Lublin, Plac Zamkowy (wej?ciwki do wydzielonych sektorw, pozosta?e miejsca bez wej?ciwek). Na Placu Zakowym mie?ci si? 20.000 osb, dla wszystkich ch?tnych wystarczy miejsca.

Doktorat honoris causa
26.06.2013 (godz. 11.00) - dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (potrzebne specjalne wej?ciwki)

Zapowied? koncertu z Nowego Jorku
NEW YORK A Catholic homage to the suffering of the Jewish people will be the focus of the New York performance of The Suffering of the Innocents, a Symphonic Homage and Prayer. Rabbi David Rosen, AJC International Director of Interreligious Relations and Chief Rabbinate of Israel Honorary Advisor on Interfaith Relations will preside the event and will lead a memorial prayer for the victims of the Shoah.

The Symphony was composed by Kiko Arguello, a Spanish composer and artist as well as the initiator of the Neocatechumenal Way, a Catholic renewal group. It will be performed by the Orchestra and Choir of the Neocatechumenal Way conducted by Pau Jorquera.

The theme of the Symphony reflects Arguellos experience in the shanty towns of Madrid, Spain, in the 1960s where he lived for several years after a religious conversion experience from atheism. In the midst of all the destitute living in the shacks, Arguello contemplated the suffering of so many people due to the sins of others.

Men thrown in the street, dying of cold. Children abandoned and gathered in horrific orphanages, where they suffer violence and are abused, that woman, whom I knew in that neighborhood, suffering from Parkinsons disease, abandoned by her husband, whose mentally ill son beat her with a pole, and was begging for alms, Arguello recalls.

I was overwhelmed What a mystery the suffering of so many innocents who bear the sin of others, incest, a violence unheard of, that line of naked women and children going towards the gas chamber, and that deep pain of one of the guards who was hearing inside his heart a voice: get in line with them and go with them to die; and he did not know whence that voice was coming


The Neocatechumenal Way orchestra is composed of an international group of 110 musicians and a choir of 90 voices.?RD?O: